Združenie NONSTOP

Základné informácie

NONSTOP 24, o.z.
Bojnice - Kúty 1663/37, 972 01
IČO: 51730057

Číslo účtu (na príspevky): SK32 0900 0000 0051 4549 5959

Stav k jednotlivým ročníkom

Vyúčtovanie a aktuálny stav účtu k 15.11.2018 (pdf)