História

Za obdobie 1990 – 2005 sa odohralo 16 ročníkov turnaja pre ne-registrovaných hráčov. Štartovalo na nich 403 mužstiev, čo predstavuje 3224 hráčov a hráčiek.Všetkých približne 800 zápasov sa odohralo v športovej hale v Prievidzi.

Hráči boli z Prievidze, Bojníc, Novák, Nedožier-Brezian, Opatoviec, Kanianky, Kamenca, Zemianskych Kostolian, Partizánskeho, Handlo-vej, Martina, Lučenca a Žiliny.


Najväčšieho počtu ročníkov za zúčastnili BC Trosky PD (všetkých), BC Kolotoč, Nort Stars a NBA (Nedožersko-Brezianky amatéri).


Každý rok idú organizátori položiť kvety na hrob pána Alexandra Schuta, podľa ktorého je turnaj pomenovaný.


Putovný pohár „KLUBU PRIATEĽOV“ vlastní víťaz 1 rok. Ak vyhrá družstvo 3 ročníky po sebe, ostáva mu natrvalo, čo sa zatiaľ podarilo iba družstvu Septima.0-té ročníky
1990 turnaj neregistrov. hráčov ( 40 mužstiev) víťaz HBC Potôň Bojnice
1991 víťaz HBC Potôň Bojnice
1992 víťaz HBC Potôň Bojnice
1993 Iskra KRIMI Žilina
Víťazi turnaja
1994 Septima PD
1995 Septima PD
1996 Septima PD
1997 North Stars PD
1998 Unipa PD
1999 Bobari Lakers
2000 Break
2001 NBA Nedožery Brezany
2002 Break
2003 Besné Mravce
2004 Mrviace sa rožky
2005 BK Handlová
2006 Juventus
2007 Old boys Handlová
2008 BK Handlová
2009 The Wankers
2010 Devils
2011 Devils
2012 Pouličná katastrofa
2013 Avita team