XXIV.ročník Memoriálu Alexandra Schuta 2018
v basketbale neregistrovaných hráčov

Základné skupiny:

Skupina A - 9.jún 2018
Skupina B - 10.jún 2018
Skupina C - 16.jún 2018

Finále:

17.jún 2018

Miesto konania:

Niké aréna Prievidza

Štartovné:

15€/družstvo

Uzavierka podania prihlášok:

do naplnenia stavu, najneskôr do 30.apríla 2018

Družstvá:

- max. 15 družstiev, môžu hrať aj zmiešasné (ženy/muži) bez obmedzenia veku. Podmienkou je nebyť túto sezónu nikde registrovaný ako hráč, v opačnom prípade diskvalifikácia družstva.

Postup do finále:

- postupujú víťazi skupín